ЗДО №6, ДНЗ №6 ”Радість”, Ірпінь
Київська область, Бучанський район

Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. №55 "Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування завідувача ДНЗ №6 "Радість" Господарчук Т.Я. на загальних зборах колективу.

Загальна характеристика ДНЗ

       Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу  № 6

“Радість” Ірпінської міської ради Київської області : форма власності - комунальна, підпорядкований управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради. Розташований за адресою: 08200, вул. Миру, 1-А, м. Ірпінь, Київської обл., контактний телефон 56-2-10, 63-1-38.

Основні характеристики дошкільного закладу:

Загальна площа - 1,09 га

Площа присадибної ділянки - 0,74 га

Загальна площа приміщень - 3348 кв. м

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин, чергові групи в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 8.00 - 17.00, чергові групи  у ранкові та вечірні години: 7.00 - 8.00; 17.00 - 19.00; Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: загального розвитку та спеціальні - 8.00-17.00, чергові групи у ранкові та вечірні години - 7.00 -  8.00;  17.00 -  19.00.

        Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

2 музичні зали;

спортивна зала;

Кабінет психолога та соціального педагога;

Методичний кабінет;

Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

спортивний майданчик;

Медичний кабінет;

маніпуляційний кабінет;

ізолятор;

2 логопедичних кабінети

                

 

Склад вихованців

       ДНЗ розрахований на 11 груп, які фактично працюють. Проектна потужність - 260 місць.. Станом на 2016/2017 навчальний рік садок відвідувало 378 дітей. Кількість дітей у закладі за останній рік збільшилась порівняно з минулим роком на 21 дитину:

2013 - 256 дітей;

2014- 365 дітей;

2015 - 378 дітей.

2016 - 357 дітей

2017 - 378 дітей

У 2016/2017  навчальному році укомплектовано 11 вікових груп:

1 група раннього віку;

3 молодшого віку;

3 середнього віку;

4 старшого віку.

 

Діючі групи укомплектовані дітьми за віковими показниками:

                                    1 - раннього віку (40);

 3 - молодші, віком від 3 до 4 років (103);

                                    3 - середні, віком від 4 до 5 років (103);

                                    4 - старші, віком від 5 до 6 років (132).

      

 

 

Кадрове забезпечення

        Дошкільний заклад укомплектований кадрами згідно штатного розпису:

загальна кількість працівників - 64 чоловік;

педагогів – 28, в тому числі відпустка по догляду за дитиною - 4 одиниці.

Віковий склад:

до 30 років - 6

31-40 років - 12

41-50 років - 5

51-55 років - 1

більше 55 років – 4

   Педагогічний стаж:

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогічного колективу ДНЗ на 31. 05.17 року

      Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради.

 

Пріоритетні напрями діяльності у 2016/2017 н.р.

       Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законом України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

Пріоритетними напрямами діяльності дошкільного закладу були:

національно-патріотичне виховання;

економічне виховання;

формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

музичне виховання.

         Проблемою дошкільного закладу на 2016/2017 навчального року була: "Виховання гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвиток загальної музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції; формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку; ознайомлення дітей  із найуживанішими економічними поняттями; впровадження особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки у роботу ДНЗ" ".

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесі

       Наприкінці навчального року було узагальнено роботу вихователя старшої групи "Сонечко" Пилипенко О.В., яка працювала за програмою "Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку". Було оформлено виставку дитячих робіт з покидькового матеріалу, папку з заняттями по даній програмі та виготовлено багато демонстраційного матеріалу.

З вересня 2 старші групи, а саме "Берізка" та "Усмішка" розпочали впровадження дослідно-експериментальної роботи на тему "Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в ДНЗ" . Вкінці навчального року було узагальнено досвід педагогів Лисюк Р.В., Шувалової О.В., Вашеки О.В., які є учасниками дослідно-експериментальної роботи. було оформлено папку з заняттями з даної теми, "будиночки добрих справ",  куточок "Мій настрій".

З квітня місяця на базі садочку було відкрито так звану "Групу вихідного дня", де діти мали змогу відвідувати садочок щосуботи з 9.00 до 13.00 на платній основі. З цього ж періоду почав діяти гурток англійської мови також на платній основі. На безкоштовній основі діє гурток із зображувальної діяльності "Творча скарбничка".

Впродовж навчального року навчально-виховна робота закладу була спрямована на:

•   вдосконалення роботи з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників;

на підвищення рівня якості освіти через активне запровадження інноваційних освітніх технологій та дослідно-експериментальної роботи, широке використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми та батьками;

реалізацію економічного та патріотичного  виховання в ДНЗ.

Протягом року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу брав активну участь у різних методичних заходах району, конкурсах, виставках.

 

Якість реалізації освітньої  програми

       Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні методики.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Дитина» зроблено висновки щодо загальної компетентності дошкільників.

Аналіз рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог чинної програми, показав, що рівень сенсорного розвитку у дітей раннього віку, збільшилась порівняно з початком навчального року:

Високий рівень на 20%,

середній рівень на 18%.

Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо - мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 20%.

Діти середнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей, тому порівняно з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.

        Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні. Значною мірою це пояснюється недостатньо розвинутою дрібною моторикою руки дитини й потребує постійних додаткових вправлянь.

        У групах молодшого дошкільного віку (порівняно з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення має таки показники:

Високого рівня збільшилось у середньому на 14%.

Середнього  рівня  на 18 %.

Показники з ознайомлення з довкіллям також набули змін - рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 15 %. Більшість дітей з логіко - математичної компетентності виявили середній рівень, на 18 % збільшилася кількість дітей достатнього рівня.

Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури  порівняно з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень оволодіння основними рухами в середньому на 16 %.

Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з музичного виховання. Вивчення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м'язово - руховою вправністю.

У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з математики, а дітей середнього рівня розвитку збільшилося на 11 %, високого - на 16 %. Так, збільшилася кількість дітей (на 18 %), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, вміють зосередитися, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

          Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державною базовою програмою та нормативними документами.

 

Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

        Безпосереднє керівництво ДНЗ №6 «Радість» здійснює завідувач, педагог вищої категорії.

        З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному навчальному закладі прийнято такі форми самоуправління:

профспілковий комітет;

педагогічна рада;

пожежно-технічна комісія;

комісія з розслідування нещасних випадків;

комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини;

комісія з ОП;

загальні збори батьків та членів трудового колективу;

батьківські комітети груп;

        Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2.організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

складання бюджетного запиту на 2017 рік;

організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім'ї. Організовано роботу консультативного пункту для родин, діти яких не відвідують дошкільні заклади «Права та обов'язки батьків».

колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу. Наприклад, сайт садочка та сторінка в соціальній мережі facebook. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи - все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом.

організація роботи з батьками та громадськістю, з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через батьківські комітети ДНЗ, загальні батьківські збори.

 

Організація роботи з сім'ями вихованців

       Важливою складовою навчально – виховної роботи є організація роботи з батьками.  Адже  сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини.  Стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним пунктом ( діючим є консультпункт для батьків) і просвітницьким центром психолого – педагогічних питань виховання.  Працює психолог, соціальний педагог кожного дня за розкладом.

   Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки вихованців. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контроль - підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків взяти участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин вихованців.

         Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

батьківські збори загальні та групові;

індивідуальні консультації різних спеціалістів;

виготовлення саморобок батьків разом з дітьми;

участь у святах;

родинні свята;

дні відкритих дверей.

         Ефективність реалізації програм, за якими працює дитячий садок, значною мірою залежить від злагодженості зусиль дорослих (батьків, педагогів, практичних психологів, вчителів) та соціальних інституцій (сім'ї, дошкільного навчального закладу, позашкільного закладу освіти, початкової школи), відповідальних за повноцінний розвиток дитини шестирічного віку. Тому педагоги дошкільного закладу протягом року організовують спільні виставки робіт ручної праці, запрошують вчителів школи на педагогічні ради, присвячені проблемам готовності дітей до школи, організовують бесіди за «круглим столом» з питань забезпечення наступності у діяльності дитячого садка і школи.

По відношенню до сім'ї дошкільний навчальний заклад є консультативним центром з психолого-педагогічних питань виховання. В дитячому садку постійно надаються консультації батькам, як заплановані, так і загальні; проводяться батьківські збори, на яких одним з розглянутих питань було про спільну роботу дошкільного закладу та родини щодо вирішення навчально-виховних завдань та адміністративно-господарчих, також продовжує діяти  «Батьківська скринька», де батьки залишають свої поради та пропозиції.

        У закладі створені відповідні умови щодо організації та проведення роботи з батьками, крім основних форм існують такі, як анкетування та круглі столи. У кожній групі облаштовані батьківські куточки, в яких вихователі подають інформацію для батьків, а саме: відомості про вікові особливості дітей, рекомендації батькам.

 

9.  Соціальна активність і партнерство ДНЗ

         Протягом навчального року відбувалися різні  заходи, які були спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу. З метою  переосмислення традиційної функції педагогічної діяльності та з метою підвищення фахової кваліфікації  педагогів були проведені методичні об’єднання, семінари – практикуми та круглі столи.

         Педагоги та вихованці дошкільного навчального закладу брали участь у:

конкурсі художньої самодіяльності педагогічних колективів та дітей;

конкурсі авторських посібників;

конкурсі «Патріотичні куточки ».

злеті юних туристят;

       Робота закладу висвітлюється у соціальних мережах та на власному сайті, а також на сторінці facebook. Колектив співпрацює з Ірпінською ДЮСШ,  ЗОШ №1, ЗОШ №2 та приймає участь у міських заходах.

 

10.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педпрацівників

         Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

    

За період роботи ДНЗ у 2016-2017 н. р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо - виховної  роботи  та  працівниками  на  робочих   місцях  не  сталося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала відповідні умови праці для здійснення освітньо-виховної роботи членами трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

       Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків в минулому році не було.

        Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків,  професійних  захворювань.  Здійснюються  виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.    Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

        Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників (складено акти атестації робочих місць).

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку « Дитина », « Впевнений старт », яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

•         поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

•         удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

•          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 6 вогнегасників, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. У закладі протягом року посезонно проводився «Тиждень безпеки», по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, аплікації, творчі оповідання).

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей - важливе завдання дошкільного закладу. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований в управлінні соціального захисту Ірпінської міської ради. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

     Щодо соціально-трудових пільг, гарантій. компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

      Зобов'язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2016-2017 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, отримали грошову винагороду відповідно ст..57, всі педпрацівники отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки теж в повному обсязі.  Старші медичні сестри також отримали матеріальну допомогу у розмірі 1 посадового окладу, а техперсонал _ 50 % від заробітної плати.

 

 

 

11. Система роботи щодо соціального захисту дитини

        Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо  забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: 

конституція України;

конвенції ООН про права дитини;

законом України «Про охорону дитинства»;

сімейний кодекс.

 

12.  Забезпечення фізичного виховання та медичного обслуговування вихованців

У дошкільному закладі регулярно, згідно плану проводяться медичні огляди, а саме:

один раз на рік поглиблений огляд проводить лікар-педіатр садочка;

один раз на рік приводиться поглиблений огляд дітей шостого року життя, які підуть до школи, лікарями спеціалістами міської поліклініки ;

працює медико-педагогічна комісія.

Регулярно проводиться медико-педагогічний контроль, який забезпечує комплексне здобуття відомостей про стан фізкультурної та оздоровчо- профілактичної роботи в ДНЗ за участю фізінструктора, вихователів, медичної сестри та методиста. Всі дані контролю фіксуються в спеціальних картках і звітах.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей ДНЗ забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять з фізичної культури як у спортивній залі так і на свіжому повітрі.  

Діти продовжують вживання профілактичної кисневої пінки. Ця робота також проводиться під контролем лікаря та медичної сестри, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

За даними медичних обстежень визначаються групи здоров'я дітей, згідно яких розраховується навантаження на заняттях з фізичної культури.

 

 

роки

Всього дітей

І група

II група

III група

ІУ група

2013

289

80

294

20

--

2014

256

55

200

30

--

2015

371

61

256

52

2

     2016

     357

     47

       272

       37

          1

2017

364

46

297

22

1

 

                                              Рівень захворюваності дітей

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Пропущено всього по хворобі (днів)

1802

1855

1536

2491

 

Рівень інфекційних захворювань (днів) на 1 дитину

4,8

19,9

2,2

11,4

 

Пропущено 1 дитиною по хворобі (днів)

7,2

0,9

0,9

7,1

 

 

 

 

Аналіз стану здоров'я дітей ДНЗ

 

 

2016

                2017р.

Всього

    6 р.

Всього

    6 р.

Підлягає огляду

357

120

364

120

Оглянуто

357

120

364

120

Знах.на “Д” обліку

37

11

18

5

Виявлено патологій

635

235

374

253

Інфекційні захворювання

3

2

-

-

- тубінфікування

1

1

-

-

- тубвіраж

-

-

-

-

Новоутворення

4

2

7

5

Хвороби крові

14

7

15

4

Хв.ендокринної с-ми

15

6

26

11

- ожиріння

4

2

8

4

Хв.нервової с-ми

3

2

11

10

Хвороби ока

12

8

22

17

Хв.органів дихання

96

42

102

44

- хвороби миндаликів

79

35

94

41

- пневмонії

10

1

3

-

Хв.огр.кровообігу

83

19

47

35

Хв.органів травлення

69

32

79

41

- ДЖВП

20

8

25

13

- хв.підшлункової залози

20

9

10

4

- грижі

13

7

4

2

Хв.шкіри

27

12

21

9

Хв.кістково-м*язов. с-ми

266

80

273

94

Хв.сечостатевої  с-ми

8

7

6

3

Вроджені вади

2

1

2

-

Порушення мови

30

12

46

10

Групи здоров*я:

 

 

364

120

1 гр.

47

12

46

12

2 гр.

272

97

297

105

3 гр.

37

11

22

5

4 гр.

1

-

1

-

Групи по фізкультурі

 

 

364

120

- основна

153

48

213

63

- підготовча

199

71

146

56

- спеціальна

4

1

4

-

- звільнені

1

-

1

1

Підляг.сан.-курорт.оздор.

37

11

23

5

Дієта № 5

45

16

30

7

 

2016 р.

2017р.

На 1-му місці захворювання кістково-м*язової с-ми

266

273

На 2-му місці хвороби органів дихання

96

102

На 3-му місці хвороби органів травлення

69

79

На 4-му місці хвороби органів кровообігу

83

47

На 5-му місці хвороби ендокринної системи

15

26

На 6-му місці хвороби ока

12

22

На 7-му місці хвороби шкіри

27

21

На 8-му місці хвороби нервової системи

3

11

На 9-му місці хвороби сечо-статевої системи

8

6

 

 

 

 

Диспансерному огляду 2017 р. підлягало  364 дітей, що на 7 більше, ніж у 2016 р. Згідно даних огляду :  деформацій грудної клітки стало менше на 23; пору-шення постави – на 19 більше; кількість дітей з плоскостопістю - на 17 випадків більше минулого року. Кількість хвороб органів дихання зменшилась на 15 випад-ків. Перше місце серед них займають хвороби ЛОР - органів (аденоїдні вегетації, гіпертрофії  миндалин). На диспансерний облік поставлено на 7 дітей більше,ніж у 2016р.

Загальна захворюваність збільшилась на 9,3%  в порівнянні з минулим роком, інфекційна захворюваність у 2017 р збільшилась на 9 %. Індекс здоров’я зменшився на 3%. На протязі року у ДНЗ  не було зафіксовано випадків ентероколіту,скарлатини.

        Кількість дітей з першою групою здоров"я зменшилася на 1 дитину, а з основною групою збільшилась по фізкультурі на 60 дітей.

       Протягом року у дошкільному закладі проводяться різні заходи щодо зниження захворюваності.  Це різні види гартувальних процедур. В літній період до звичайних процедур (повітряні ванни, ходьба босоніж, зокрема по соляним доріжкам, по «доріжкам здоров'я» (зроблені з покидькового та природного матеріалів), контрастне обливання стоп додаються такі як плескання у штучному басейні з температурою води не нижче +23°, обливання (діти обливають один одного з пластикових пляшок, в пробках яких проколоті тонкі дірочки).

      Протягом року проводилось оздоровлення дітей кисневими коктейлями  за програмою "Здорові діти". У оздоровчій програмі взяли участь 151 дитина.

 

13. Організація харчування у ДНЗ

       Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 20440-13 ) від 26.02.2013).

       Діти отримують триразове харчування відповідно перспективного двотиж-невого (літньо-осінній і зимово-весняний періоди) меню, затвердженого начальником управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та погодженого з головним державним санітарним лікарем м. Ірпеня та Бородянського району.

        За даними аналізу виконання грошових норм показники вартості харчування на одну дитину виконані в межах затвердженого фінансування, а саме: 22 грн ясельна группа і 25грн садкові групи.

        В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання в повному обсязі.

        З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно- гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

14.  Матеріально-технічна база ДНЗ

        Матеріально-технічна база дошкільного закладу кожного року поліпшується завдяки батьківській громаді.

        Батьки групи "Калинка" -  капремонт туалетної та умивальної кімнат  - 18000 грн;

Батьками групи "Ромашка" планується капітальний ремонт групової кімнати;

В групі "Дзвіночок", дякуючи батькам, замінено всі горшки, закуплені полиці для горшків та взуття, планується заміна тюлі в групі та талетній кімнаті а також придбання шафи для білизни.

Батьки групи «Волошка»  закупили в групу плафони в кількості 6 штук 1800 грн, стінку кухонну - 7000 грн, дитячі меблі "Перукарня", та "Магазин" - 2800 грн;

В групі "Усмішка" пошито нові покривала - 8000 грн;

Батьками старшої групи «Сонечко» було замінено всі покривала – 6000 грн, постелений лінолеум в груповій кімнаті – 3000 грн, закуплено новий бойлер – 3200 грн;

Група "Віночок" придбала нові тюлі в групову кімнату 10000 грн, а також посуд вартістю на 800 грн;

Батьки групи "Веселка" придбали підставку під телевізор 300 грн, поставили стіл з лавами на вулиці -1500 грн, планується ремонт роздягальної кімнати;

У групі "Берізка " замінено 4 дверей - 3500 грн , зроблений капітальний ремонт роздягальної кімнати, закуплений водонагрівач – 3000 грн;

У групі «Світлячок» також були закуплені посуд - 600 грн, магнітна дошка 400 грн, планується капремонт роздягальної кімнати

Завдяки батькам зроблений капітальний ремонт приміщень: логопедичний кабінет 5000 гривень, ізолятор - 3000 грн, коридор - замінено лінолеум та зроблений капітальний ремонт стелі та стін - 17000 грн, фойє біля спортивного та музичного залу - 6000 грн.

Придбано батьками: ялинка - 3200 грн, замінено надщерблений посуд по всіх вікових групах  та в кухонному блоці на суму 12000 грн, замінено кастрюлі на суму 15000 грн, придбано в кожну вікову групу нові порційні ополоники та ложки - 6000 грн, закуплена постільна білизна в кількості 55 комплектів на суму 12600 грн, придбані халати - 1000 грн.

        Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області придбано  за бюджетні  кошти  пральну машину - 12000 грн

 

15. Звернення громадян

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р.; Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»; Інструкції з керів-ництва за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМ України від 14.04.1997 № 348 в дошкільному навчальному закладі № 6 «Радість » регулярно велись журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

         За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 105 : із них 82 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, щодо відновлення  роботи котельні  ( автономного опалення ДНЗ), в зв'язку з похолоданням в квітні місяці- 16;  з пропозиціями по збільшенню вартості харчування на  дитину - 5. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 

Електронна реєстрація в садочок

Електронна реєстрація в ДНЗ №12 "Радість"

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *